National Bee Centre Wales Adopt-a-Hive

Croeso i Cynorthwyo Cychod Gwenyn - o'r Ganolfan Cadw Gwenyn Cenedlaethol Cymru

Ynghylch Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru

Bob blwyddyn, bydd Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn croesawu 15,000 o ymwelwyr, addysgu 500 o blant ysgol am wenyn, hyfforddi ac addysgu cannoedd o wenynwyr Cymru, lobïo tirfeddianwyr a dosbarthu degau o filoedd o hadau bywyd gwyllt.

Trwy gefnogi ein gwaith, byddwch yn gwneud cyfraniad gwirioneddol at les poblogaeth gwenyn Cymru.

Diolch yn fawr iawn!

Cynorthwyo Cychod Gwenyn

A ydych yn credu mai cynhyrchu mêl yw unig ddiben gwenyn? Dylech ailfeddwl...

Fel ein pryfed peillio pwysicaf, mae gwenyn yn gyfrifol am un rhan o dair o fwydydd a fydd yn cyrraedd ein platiau, o ffrwythau cyffredin fel afalau a gellyg i gynnyrch egsotig megis afocados, mangos a choffi.

Ond mae ein gwenyn o dan fygythiad. Mae colli cynefinoedd, plaleiddiaid, clefydau, pathogenau, pla a’r newid yn yr hinsawdd oll yn bygwth eu bodolaeth.

Wrth ymuno â’r cynllun Cynorthwyo Cychod Gwenyn a mabwysiadu cwch gwenyn, byddwch yn cynorthwyo gwenyn Cymru ac yn eu diogelu er lles cenedlaethau'r dyfodol. Byddwch yn dysgu popeth am y creaduriaid rhyfeddol hyn ac ymdrechion Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru i'w gwarchod.

Hefyd, fe gewch becyn croeso gwych sydd hefyd yn anrheg fendigedig.

Mabwysiadu Cwch Gwenyn

Ar ddim ond £30 mae’r cynllun Mabwysiadu Cwch Gwenyn yn anrheg wych i unrhyw arddwr, edmygwyr byd natur neu'r sawl sy'n hoffi bwyd da, ac mae hefyd yn brofiad addysgol gwych i blentyn.

Cyfeillion y Gwenyn

Allwch chi gyfrannu £2 y mis i’n cefnogi yn ein gwaith o warchod ein pryfed peillio pwysicaf?