SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Eirlys

Eirlys

Mae Eirlysiau (a elwir hefyd yn Lilis Bach Gwynion) yn flodau gwyllt cyffredin yng Nghymru, ac mae Eirlys yn enw poblogaidd i ferched yng Ngogledd Cymru. Mae eirlysiau yn ffynhonell gwych o fwyd i wenyn llwglyd ym misoedd oer Chwefror a Mawrth. Bryd hynny, bydd y gwenyn yn tueddu i aros yn y cwch a bwyta’r mêl a gasglwyd ganddynt y flwyddyn flaenorol. Ar ddyddiau clir, fodd bynnag, daw’r gwenyn allan i hedfan (heb fynd yn rhy bell) i chwilio am ddŵr ac unrhyw ffynonellau bwyd fydd ar gael, megis eirlysiau a chrocysau.

Roedd gwenyn Eirlys yn haid a welwyd yn y berllan ger cychod gwenyn Hive Aid yn 2015. Cawsant eu casglu’n sydyn a rhoddwyd cartref iddynt mewn cwch gwag. Ni wnaeth gwenyn gwreiddiol Eirlys oroesi gaeaf 2016, ond llwyddodd yr haid oedd wedi ymgynefino’n dda i gymryd ei le.

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn - Eirlys

*
*
*
£30.00