SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Hafwen

Hafwen

Mae Hafwen yn cyfeirio at dymor yr haf, wrth gwrs, ond, fel Haf, mae hefyd yn enw tlws i ferched. Mae'r haf yn gyfnod pwysig i’r gwenyn. Erbyn yr haf, dylent fod wedi cyrraedd eu nifer llawn, a bydd hyd at 60,000 o wenyn yn y cwch a bydd y famwenynen yn dodwy hyd at 2000 o wyau newydd bob dydd. Mae hynny’n lawer iawn o gegau llwglyd! Felly bydd y gwenyn yn brysur iawn yn chwilio am fwyd.

Roedd gwenyn Hafwen yn wreiddiol yn haid o gwch arall yn ein gwenynfa ym Modnant. Heidiau yw dull y gwenyn o atgenhedlu. Heb heidiau, ni allai gwenyn oroesi! Fe wnaethom ganfod yr haid o dan y panel solar sy’n pweru ein 'Camera Gwenyn' byw. Daethant i’w cartref newydd yng Ngorffennaf, ac maent yn ffynnu yma ers hynny.

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn - Hafwen

*
*
*
£30.00