SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Heather

Heather (Grug)

Mae blodau Grug yn ffynhonell pwysig iawn o neithdar i'r gwenyn, a bydd pobl naill ai yn hoffi neu’n casáu mêl blodau, oherwydd ei flas cryf nodedig. Bydd grug yn blodeuo tua diwedd y tymor cadw gwenyn ar ddiwedd Gorffennaf ac yn Awst, a bydd yn ffynhonell o fwyd i'r gwenyn pan fydd bwyd yn brin.

Roedd ein gwenyn grug hefyd yn rhan o haid yn ystod haf 2014. Yng Nghanolfan Ymwelwyr CGCGC, cawn alwadau achlysurol gan aelodau’r cyhoedd sydd â haid yn eu heiddo. Os ydynt gerllaw, gallwn fynd yno i gludo’r gwenyn i gartref newydd. Daeth ein gwenyn grug o haid o faint canolig, ond maent wedi llenwi eu cwch newydd â diliau a mêl, ac maent yn fwy na pharod am y gaeaf.

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn - Heather

*
*
*
£30.00