SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Willow

Willow (Helygen)

Mae Helyg yn ffynhonell bwysig o beilliau i’r gwenyn ar ddechrau’r gwanwyn. Bydd angen llawer iawn o beilliau yn ystod y cyfnod hwn, oherwydd bydd y famwenynen yn cychwyn cynyddu nifer y gwenyn sydd yn y gytref yn barod am yr haf. Mae peilliau yn darparu protein ac mae’n fwyd babis i wenyn, felly mae llawer o beilliau yn golygu llawer o wenyn newydd!

Daeth gwenyn Willow atom o wenynfa leol yng Nghonwy. Roedd y gwenynwr wedi bod yn cadw gwenyn ers rhai blynyddoedd, ond wedi tair tymor erchyll, roedd wedi cael llond bol, a phenderfynnodd ailgartrefu'r gwenyn. Roeddem yn fodlon eu derbyn. Maent bellach yn ffynnu yn eu cartref newydd yn Llanrwst.

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn - Willow

*
*
*
*
£30.00