SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Willow

Willow (Helygen)

Mae Helyg yn ffynhonell bwysig o beilliau i’r gwenyn ar ddechrau’r gwanwyn. Bydd angen llawer iawn o beilliau yn ystod y cyfnod hwn, oherwydd bydd y famwenynen yn cychwyn cynyddu nifer y gwenyn sydd yn y gytref yn barod am yr haf. Mae peilliau yn darparu protein ac mae’n fwyd babis i wenyn, felly mae llawer o beilliau yn golygu llawer o wenyn newydd!

Mae gwenyn Willow hefyd yn newydd-ddyfodiaid i wenynfa Llanrwst. Daw’r gwenyn hyn o gwch a rannwyd yng ngwenynfa Bodnant ac meant yn cymryd lle’r cwch a gollwyd yn ystod gaeaf 2016. Rhannwyd y cwch oherwydd canfuwyd arwyddion cynnar o heidio. Mae gwenyn Bodnant wedi ymgynefino’n dda yn eu cartref newydd ac wedi llwyddo i oroesi’r gaeaf.

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn - Willow

*
*
*
£30.00