SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

  • Gallwch Gwrdd â’r Gwenyn ystod fis Ebrill i fis Medi, yn dibynnu ar y tywydd. 
  • Ffoniwch ein canolfan ymwelwyr ar fore’r diwrnod y byddwch yn dymuno ymweld â’r wenynfa i osgoi siomedigaeth.
  • Bydd angen gwisgo dillad amddiffynol, peidiwch ag anghofio eich camera! Darperir gwisg a menig diogelwch, dewch â’ch esgidiau glaw eich hun os oes gennych rai.
  • Cynigir yr ymweliadau i grwpiau o rhwng 2 a 8 o bobl ar y mwyaf er mwyn i chi fwynhau buddion llawn y profiad.
  • Gallwn ddarparu ar gyfer grwpiau mwy trwy drefniant. Mae disgownt ar gael am archebion grŵp, ffoniwch ni i drafod os gwelwch yn dda.
  • Bydd yr ymweliadau'n para tua un awr, ond caniatewch amser ychwanegol i wisgo'r dillad amddiffynnol
  • Croesawir plant dros 8 oed, gall plant iau weld yr ymweliad yn fyw ar ein gwenyn-gamera. Rhaid i bob plentyn dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
  • Rhowch wybod i ni ymlaen llawn os oes gennych anhawster symudedd, nid yw’r ymweliadau'n addas i gadeiriau olwyn.
  • Yn anffodus, ni ellir caniatáu i unrhyw un y gwyddys ei fod yn alergaidd i bigiadau gwenyn ymweld â'r wenynfa.

Ymweliadau Cwrdd â’r Gwenyn

*
£0.10